Όροι/Κανονισμοί

 

Η ανάγνωση του κάτωθι κανονισμού του διαγωνισμού των προγνωστικών θεωρείται υποχρεωτική από τα μέλη του Gurusoccer.eu και με την συμμετοχή τους σε αυτόν τους αποδέχονται ανεπιφύλακτα. Σε αντίθετη περίπτωση οφείλουν να απέχουν από αυτόν.

 

 Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό προγνωστικών έχουν όλα τα μέλη του Gurusoccer, τα οποία έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους*, χωρίς καμία οικονομική υποχρέωση.

Κάθε εγγεγραμμένο μέλος έχει δικαίωμα να ποντάρει έως 10 μονάδες, μόνο μία (1) φορά, σε κάθε προσφερόμενη αγορά (1Χ2, over/under, Η/Τ, Goal/No Goal, DNB, ΔΕ, handicap). Μέγιστη επιτρεπτό κέρδος είναι οι 50 μονάδες ανά επιλογή. Ο μέγιστος αριθμός ανοικτών επιλογών είναι οι 20. Ο μέγιστος αριθμός επιλογών ανά παιχνίδι είναι οι 3.

Μόλις ολοκληρωθεί το γεγονός και οριστικοποιηθεί το αποτέλεσμα, το σύστημα υπολογίζει αυτόματα τις κερδισμένες / χαμένες μονάδες και προστίθενται στο υπόλοιπο του κάθε συμμετέχοντα. Ο διαγωνισμός υλοποιείται με βάση το καθαρό κέρδος από τις επιλογές προγνωστικών, το οποίο προκύπτει στην προκαθορισμένη περίοδο (π.χ. μήνας).

Ως "μήνας", για τις ανάγκες του διαγωνισμού, λογαριάζεται το διάστημα από την 00:00 GMT της πρώτης μέρας έως τις 23:59 GMT της τελευταίας ημέρας, για να υπάρχει διεθνής ομοιόμορφη αναφορά.

Ο κάθε διαγωνιζόμενος είναι υπεύθυνος για την ορθή καταχώρηση των επιλογών του και δεν υπάρχει δυνατότητα διαγραφής μετά την τοποθέτησή τους.

Η επιτροπή του διαγωνισμού του Gurusoccer έχει το δικαίωμα να διαγράψει κάποιο προγνωστικό εάν αυτό έχει καταχωρηθεί με λάθος τρόπο (πχ. λάθος απόδοση που δίνεται από το σύστημα), ή να ακυρώσει κάποιον αγώνα σε περίπτωση ανωτέρας βίας (διακοπή, αναβολή, κλπ).

Για να δικαιούται κάποιος νικητής να λάβει έπαθλο, θα πρέπει να έχει καταχωρήσει έγκυρο ονοματεπώνυμο και διεύθυνση e-mail κατά την εγγραφή του και παράλληλα να έχει εκπληρώσει τις απαιτήσεις του εκάστοτε διαγωνισμού (ελάχιστος αριθμός απαιτούμενων προγνωστικών, μονάδων, κτλ.).

Οι νικητές κάθε μήνα ανακοινώνονται στην σχετική σελίδα. Η αποστολή των επάθλων γίνεται αποκλειστικά μέσω της διεύθυνσης e-mail που έχει χρησιμοποιηθεί κατά την εγγραφή του κάθε μέλους. Τα αζήτητα κέρδη μετά την πάροδο 3 μηνών από την λήξη του εκάστοτε διαγωνισμού προστίθενται στο λογαριασμό για το κοινωνικό έργο του Gurusoccer.

Η συμμετοχή στον διαγωνισμό επιτρέπεται μόνο με έναν λογαριασμό ανά παίκτη, ο οποίος έχει ολοκληρώσει ορθά την εγγραφή του.

To Gurusoccer χρησιμοποιεί μία σειρά από συστήματα ασφαλείας για τον εντοπισμό τυχών παραβάσεων που αλλοιώνουν την ισονομία όλων των διαγωνιζομένων. Σε αυτό το πλαίσιο, προκειμένου να αποφευχθεί το ενδεχόμενο κατάχρησης, η επιτροπή του διαγωνισμού διατηρεί το δικαίωμα κατά τη διακριτική της ευχέρεια, να αρνηθεί την παροχή επάθλων σε κάθε μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

  • Σε λογαριασμούς που μοιράζονται την ίδια διεύθυνση IP.
  • Σε λογαριασμούς που ανήκουν στην ίδια οικογένεια.
  • Σε λογαριασμούς που έχουν πρόσβαση από τον ίδιο υπολογιστή.
  • Σε πολλαπλούς λογαριασμούς που ανήκουν στο ίδιο άτομο.
  • Σε λογαριασμούς που έχουν ανοιχθεί με μη υπαρκτό ονοματεπώνυμο ή e-mail.
  • Σε απόδειξη συμπαιγνίας μεταξύ των μελών, ως προς την τοποθέτηση προβλέψεων.
  • Σε λογαριασμούς που παραβαίνουν οποιονδήποτε από τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας μας (πχ όριο ηλικίας)

Σε περίπτωση που δύο ή περισσότεροι διαγωνιζόμενοι χρησιμοποιούν τον ίδιο υπολογιστή/IP (πχ αδέρφια, συγκάτοικοι...) οφείλουν να έχουν ενημερώσει εκ των προτέρων την επιτροπή διαγωνισμού, η οποία θα αφού εξετάσει τα στοιχεία ταυτότητας τους θα τους δώσει έγκριση συμμετοχής.

Σε κάθε περίπτωση παράβασης των κανόνων ή προσπάθειας αλλοίωσης της ορθής λειτουργίας του διαγωνισμού, οι διαγωνιζόμενοι-παραβάτες διαγράφονται από το site του Gurusoccer χωρίς καμία άλλη προειδοποίηση και δεν θα έχουν δικαίωμα σε πιθανά κέρδη.

Υπεύθυνη και μοναδικός κριτής για την ομαλή λειτουργία είναι Επιτροπή του Διαγωνισμού, και κάθε απόφασή της είναι τελεσίδικη και δεσμευτική. Επιπροσθέτως, η Επιτροπή του Διαγωνισμού διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει ικανοποιητική τεκμηρίωση- πιστοποίηση στοιχείων από οποιονδήποτε παίκτη, πριν από την αποστολή οποιουδήποτε επάθλου. Ενδεικτικά αναφέρουμε έγγραφα που να αποδεικνύουν το ονοματεπώνυμό του, την ηλικία του, την κυριότητα του ηλεκτρονικού πορτοφολιού του ή την διεύθυνση κατοικίας του.

Το σύστημα διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι αυτοματοποιημένο και βασίζεται στην ομαλή ροή δεδομένων από τους παρόχους αποδόσεων και των αποτελεσμάτων. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που για οποιοδήποτε λόγο διακοπεί αυτή η ομαλή ροή των πληροφοριών το κλείσιμο των αγώνων υλοποιείται από τους υπεύθυνους του Gurusoccer χειροκίνητα, οπότε είναι αναμενόμενες οι καθυστερήσεις εκκαθάριση των μονάδων.

Σε περίπτωση που κάποιο μέλος προσπαθήσει μέσω των σελίδων του διαγωνισμού ή την δυνατότητα σχολιασμού που παρέχεται  να προβάλει/διαφημίσει προσωπικό του site, άλλη ιστοσελίδα ή blog θα διαγράφεται από το site του Gurusoccer.

Για οποιαδήποτε διευκρίνηση ή πρόβλημα που μπορεί να προκύψει, την τελική απόφαση έχει η Επιτροπή του Διαγωνισμού του Gurusoccer.

Οποιοσδήποτε από τους προαναφερθέντες κανόνες μπορεί να τροποποιηθεί ή να διαγραφεί, όπως και να προστεθεί κάποιος άλλος. Τα μέλη οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθούν τη χρήση, εικάζεται ότι αποδέχονται τους τροποποιημένους όρους και προϋποθέσεις.


* ή το εκαστοτε όριο που ορίζεται από τη νομοθεσία της χώρας της κατοικίας τους

Τελευταία ενημέρωση: 13/09/2021