Εγγραφή Χρήστη

Το όνομα μπορεί να περιέχει μόνο λατινικούς χαρακτήρες και αριθμούς. Δεν θα πρέπει να ξεπερνά τους 12 χαρακτήρες.

Ο κωδικός πρόσβασης θα πρέπει να αποτελείται από 6 εώς 60 χαρακτήρες.