Όροι χρήσης

 

Ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών της ιστοσελίδας www.gurusoccer.eu, οφείλει να διαβάσει προσεκτικά και να αποδεχτεί τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών που ακολουθούν, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών μας και σε περίπτωση διαφωνίας οφείλει να μην κάνει χρήση τους. Ειδάλλως τεκμαίρεται ότι τους αποδέχεται και παραχωρεί τη συγκατάθεση του. Οι παρακάτω όροι χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου και για ό,τι γενικά περιλαμβάνεται στις σελίδες του gurusoccer. To gurussocer δύναται οποιαδήποτε χρονική στιγμή να τροποποιεί τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις, οι δε χρήστες/επισκέπτες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθούν τη χρήση εικάζεται ότι αποδέχονται τους τροποποιημένους όρους και προϋποθέσεις. Σε αντίθετη περίπτωση οφείλουν να απέχουν από τη χρήση/επίσκεψη του ιντερνετικού μας τόπου.

 

1. Συναίνεση Χρήστη

Ο χρήστης δεσμεύεται ρητώς με την παρούσα, ότι έχει αναγνώσει και αποδεχθεί το περιεχόμενο των όρων χρήσης του gurussocer.eu. Επιπλέον δεσμεύεται όπως συμμορφώνεται με τους κανόνες του και απέχει από κάθε χρήση του gurussocer.eu η οποία είναι παράνομη και αντιτίθεται στα χρηστά ήθη.

2. Όριο Ηλικίας

Η χρήση των υπηρεσιών του gurusoccer.eu προσφέρεται μόνο σε ενήλικες. Το gurussocer.eu απαγορεύει τη χρήση του σε άτομα που είναι κάτω των 21 ετών και χαρακτηρίζονται ανήλικοι βάσει της νομοθεσίας*. Tο ίδιο όριο ηλικίας εφαρμόζεται και για την συμμετοχή στους διαγωνισμούς προγνωστικών του gurusoccer.eu. 

3. Διαδικασία εγγραφής - Δικαιώματα και υποχρεώσεις μελών

Το gurussocer.eu διατηρεί το απόλυτο δικαίωμα αποδοχής και διατήρησης ιδιότητας μέλους, καθώς και το δικαίωμα να καταργήσει την ιδιότητα του μέλους σε περίπτωση οιασδήποτε φύσεως παραβιάσεων όρων του παρόντος. Η συμπλήρωση των βασικών στοιχείων στη φόρμα εγγραφής (registration form) είναι απαραίτητη και αυτονόητη προϋπόθεση για την αποδοχή ενός μέλους. 

Για τις υπηρεσίες διαδικτυακών συζητήσεων (σχολιασμού άρθρων) και προσωπικού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) τα μέλη αναλαμβάνουν την υποχρέωση σεβασμού όλων των κανόνων του διεθνούς δικαίου, καθώς και τήρησης των κανόνων ευγένειας, διακριτικότητας και κόσμιας συμπεριφοράς.

3. Προστασία προσωπικών δεδομένων

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη του gurusoccer.eu διέπεται από τους όρους της παρούσας και τις σχετικές διατάξεις της Ευρωπαίκής Επιτροπής.

Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγονται στον ιστότοπο www.gurusoccer.eu είναι τα ακόλουθα:
- Ονοματεπώνυμο
- Εικονικό όνομα - Ψευδώνυμο (Username)
- Κωδικός πρόσβασης (κρυπτογραφημένο Password)
- Ε-Mail
- IP address την ώρα της σύνδεσης

Τα στοιχεία αυτά δύναται να γνωστοποιηθούν μόνο όπου προβλέπεται από το Νόμο στις αρμόδιες και μόνο αρχές. To gurusoccer.eu διατηρεί τα στοιχεία αυτά αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας, στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών του.

Η δικτυακή κίνηση του gurussocer.eu καταγράφεται και αναλύεται για λόγους βελτίωσης των υπηρεσιών και πληρέστερης ενημέρωσης της αγοράς με cookies, τα οποία διατηρούμε το δικαίωμα να εγκαταστήσουμε.

Σε κάθε περίπτωση πάντως ο χρήστης/επισκέπτης της ιστοσελίδας μας έχει τη δυνατότητα να επικοινωνήσει μαζί μας και να ζητήσει τη διαγραφή, διόρθωση ή αλλαγή του προσωπικού του αρχείου. 

Επιπλέον, στην περίπτωση των συνδεσμών (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους, το gurusoccer.eu δεν ευθύνεται για τους όρους διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που αυτοί ακολουθούν.

4. Περιορισμοί Χρήσης της Υπηρεσίας

Απαγορεύεται η χρήση πληροφοριών της ιστοσελίδας μας για κατασκευή βάσεων δεδομένων (databases) καθώς και η αποθήκευση πληροφοριών σε βάσεις δεδομένων με σκοπό την πρόσβαση σε αυτές από οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο χωρίς την έγγραφη συναίνεση από το gurusoccer.eu. Σε περίπτωση εκφόρτωσης (download) στοιχείων του περιεχομένου του gurusoccer.eu, ο χρήστης/επισκέπτης του ιστοτόπου μας δεσμεύεται ότι θα τα αξιοποιήσει αυστηρά για προσωπική χρήση.

5. Διαφήμιση

Το gurusoccer.eu διατηρεί το δικαίωμα να παρέχει διαφημιστικό χώρο για εταιρίες που θέλουν να προβάλλουν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους. Οι σχετικές διαφημίσεις σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν παρότρυνση για αγορά των προϊόντων ή των υπηρεσιών που διαφημίζονται. Ο τελικός χρήστης έχει αποκλειστική ευθύνη για τη χρήση των προϊόντων ή των υπηρεσιών αυτών.

6. Πνευματική Ιδιοκτησία

To περιεχόμενο του gurusoccer.eu ανήκει στο gurusoccer.eu ή σε άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που του το έχουν παραχωρήσει με ιδιαίτερες συμφωνίες. Το ανωτέρω περιεχόμενο προστατεύεται από τις διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, μεταγλώττιση, φόρτωση (upload), διαμόρφωση, τροποποίηση, των σελίδων του gurusoccer.eu με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

7. Σύνδεσμοι προς άλλους δικτυακούς τόπους

Το gurusoccer.eu περιέχει συνδέσμους (links) προς άλλες ιστοσελίδες. Οι ιστοσελίδες αυτές δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο του gurusoccer.eu και συνεπώς το gurusoccer.eu δεν είναι υπεύθυνο για το περιεχόμενο, την ποιότητα και πληρότητα παροχής των υπηρεσιών τους. Το gurusoccer.eu παρέχει αυτούς τους συνδέσμους ως διευκόλυνση. Η ενσωμάτωση ενός εξωτερικού συνδέσμου δεν συνεπάγεται κανενός είδους δέσμευση για το δικτυακό αυτό τόπο από τo gurusoccer.eu

8. Περιορισμός Ευθύνης

Το gurusoccer.eu δεν προσφέρει στις σελίδες του υπηρεσίες στοιχηματισμού ή καζίνο (gaming). Είναι μια ενημερωτική σελίδα, στην οποία οι αποδόσεις των στοιχηματικών εταιρειών και τα δωρεάν tips είναι μέρος της παρεχόμενης πληροφορίας. Μην παραλείψετε να ελέγξτε το κανονιστικό/ρυθμιστικό πλαίσιο- νόμου στη χώρα μόνιμης κατοικίας σας, για να δείτε αν σας επιτρέπεται να στοιχηματίσετε διαδικτυακά σε οποιαδήποτε από τις προβαλλόμενες εταιρείες στοιχηματισμού στην ιστοσελίδα μας, καθώς η νομοθεσία διαφέρει από χώρα σε χώρα.

Τα δεδομένα, άρθρα και η υπόλοιπη πληροφόρηση σε όλες τις σελίδες του gurusoccer.eu, παρέχονται μόνο για πληροφοριακούς σκοπούς. To gurusoccer.eu καταβάλει κάθε προσπάθεια, ώστε οι σελίδες του να περιέχουν ακριβές και ενημερωμένο περιεχόμενο. Κανένας από την ομάδα του gurusoccer.eu, τους affiliates και οποιοδήποτε πρόσωπο σχετίζεται με την παρεχόμενη πληροφόρηση, δεν εγγυάται την ακρίβεια και δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση για οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια προκύψει από ανακρίβειες ή παραλείψεις.

Οι απόψεις που εκφράζονται σε κάθε άρθρο είναι αυτές των συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν αυτές της ιδιοκτησίας και της διοίκησης του gurusoccer.eu, των affiliates, των υπαλλήλων τους και οποιουδήποτε άλλου προσώπου εμπλέκεται ή σχετίζεται όλους τους πιο πάνω συνδυασμούς.

* Το ακριβές όριο ηλικίας μπορεί να διαφέρει, αφού εξαρτάται από την νομοθεσία της εκάστοτε τοποθεσίας / κατοικίας του κάθε επισκέπτη μας.

Τελευταία ενημέρωση: 13/09/2021